فضاها

  • موسسه فرهنگی هنری
  • آموزشگاه آزاد سینمایی خانه ی هنر
  • تالار علی معلم
  • نگارخانه درخت
  • سالن کنفرانس
  • کتابسرا
  • سرای صنایع دستی
  • بوفه